ردیف شرح کالا وضعیت موجودی
۱ لامپ ۹ وات حبابی موجود
۲ لامپ ۱۲ وات حبابی موجود
۳ لامپ ۱۵ وات حبابی موجود
۴ لامپ ۲۰ وات حبابی موجود
۵ لامپ۵ وات اشکی موجود
۶ لامپ۷ وات اشکی و ساده موجود
۷ لامپ ۵ وات هالوژن SMD موجود
۸ لامپ ۷وات هالوژن SMD موجود
۹ لامپ۴ وات اشکی فیلامنت موجود
۱۰ لامپ۴ وات شمعی فیلامنت موجود
۱۱ لامپ ۸وات فیلامنت حبابی ناموجود
۱۲ لامپ ۳۰وات های پاور  قارچی موجود
۱۳ لامپ ۴۰وات های پاور  قارچی موجود
۱۴ لامپ ۵۰وات های پاور  قارچی موجود
۱۵ لامپ ۷۰وات های پاور  قارچی ناموجود
۱۶ لامپ ۱۰۰وات های پاور  قارچی ناموجود
۱۷ لامپ ۳۰وات های پاور  حبابی موجود
۱۸ لامپ ۴۰وات های پاور  حبابی موجود
۱۹ لامپ ۵۰وات های پاور  حبابی موجود
۲۰ لامپ۷۰ وات های پاور حبابی ناموجود
۲۱ لامپ۱۰۰ وات های پاور حبابی ناموجود
۲۲ لامپ ۴۰ وات های پاور زیتونی موجود
۲۳ لامپ ۶۰ وات های پاور زیتونی آفتابی موجود
۲۴ لامپ ۸۰ وات های پاور زیتونی موجود
۲۵ لامپ  ۴۰ وات گل موجود
۲۶ پنل ۸ وات موجود
۲۷ پنل ۱۲ وات دور شیشه ناموجود
۲۸ پنل۱۸ وات دورشیشه موجود
۲۹ پنل۳۰ وات دورشیشه موجود
۳۰ پنل ۶۰*۶۰(۵۰وات) موجود
۳۱ مبدل هالوژن موجود
۳۲ حسگر حرکتی دیواری موجود
۳۳ حسگر حرکتی سقفی موجود
۳۴ سنسور سقفی توکار موجود