موجودی

ردیف شرح کالا وضعیت موجودی
1 لامپ 9 وات حبابی موجود
2 لامپ 12 وات حبابی موجود
3 لامپ 15 وات حبابی موجود
4 لامپ 20 وات حبابی موجود
5 لامپ5 وات اشکی موجود
6 لامپ7 وات اشکی و ساده موجود
7 لامپ 5 وات هالوژن SMD موجود
8 لامپ 7وات هالوژن SMD موجود
9 لامپ4 وات اشکی فیلامنت موجود
10 لامپ4 وات شمعی فیلامنت موجود
11 لامپ 8وات فیلامنت حبابی ناموجود
12 لامپ 30وات های پاور  قارچی موجود
13 لامپ 40وات های پاور  قارچی موجود
14 لامپ 50وات های پاور  قارچی موجود
15 لامپ 70وات های پاور  قارچی ناموجود
16 لامپ 100وات های پاور  قارچی ناموجود
17 لامپ 30وات های پاور  حبابی موجود
18 لامپ 40وات های پاور  حبابی موجود
19 لامپ 50وات های پاور  حبابی موجود
20 لامپ70 وات های پاور حبابی ناموجود
21 لامپ100 وات های پاور حبابی ناموجود
22 لامپ 40 وات های پاور زیتونی موجود
23 لامپ 60 وات های پاور زیتونی آفتابی موجود
24 لامپ 80 وات های پاور زیتونی موجود
25 لامپ  40 وات گل موجود
26 پنل 8 وات موجود
27 پنل 12 وات دور شیشه ناموجود
28 پنل18 وات دورشیشه موجود
29 پنل30 وات دورشیشه موجود
30 پنل 60*60(50وات) موجود
31 مبدل هالوژن موجود
32 حسگر حرکتی دیواری موجود
33 حسگر حرکتی سقفی موجود
34 سنسور سقفی توکار موجود