پیگیری-سفارش-میتره

پیگیری سفارشات

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

توجه نمایید که برای پیگیری آنلاین سفارشات، هم ایمیل و هم شماره سفارش را باید وارد نمایید.