اولین-لامپ-ایران-قدیمی-ترین-لامپ-ایران

اولین لامپ در ایران

اولین لامپ در ایران کجا را روشن کرد ؛ قدیمی ترین لامپ ایران امروزه که برق و لامپ و روشنایی به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده شده شاید تصور سال های قبل بدون برق برای ما دشوار باشد. استفاده از برق به عنوان نمادی از تجدد در مرحله نخست در کاخ و …

اولین لامپ در ایران ادامه »