چراغ زیر کابینتی

چراغ زیر کابینی شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در هنگام شب و کار در آشپزخانه با مشکل کم نوری مواجه شده باشید. بطور کلی نورپردازی خانه و بخش مهمی مثل آشپزخانه قسمتی از هر خانه است که افراد در آن ساعات زیادی از روز را در آنجا می گذراند. یکی از فضاهایی …

چراغ زیر کابینتی ادامه »